Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Straatzand


Omschrijving:

Natuurlijk zand, vrij van kluiten, klei of organische bestanddelen.á

Specificaties:
  1. Straatzand moet zijn natuurlijk zand. Het mag geen klei of grove organische bestanddelen (6.0) bevatten.
  2. De korrelverdeling (6.0) moet zijn:
    1. fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%;
    2. fractie op zeef 63 Ám ten minste 95,0%.
  3. Het fijnheidsgetal (18) van de fractie door zeef 2 mm moet liggen tussen 1,0 en 2,5.
  4. Van het materiaal door zeef 2 mm mag het gloeiverlies (124) ten hoogste 3% bedragen.

Milieuaspecten:
Straatzand behoort tot de categorie : "achtergrond waarde" in het Besluit bodemkwaliteit. Het kan dus onbeperkt worden toegepast en draagt dan ook het NL-BsB« certificaat op basis van de BRL9321, afgegeven door SGS Nederland BV

Toepassing:
Als straatlaag onder een elementenverharding.

Straatzand