Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider
 

Slopen van gebouwen


Koers Aannemingen BV sloopt gebouwen, van kleine huisjes tot aan grote fabriekshallen en loodsen. Het dak tot de fundering wordt gesloopt. Het slopen van de fundering zelf is een speciale aangelegenheid en ook dit is een expertise van Koers. Tijdens de sloop wordt er oplettend en kundig afgebroken: selectief gesloopt. Alle materialen die bij de sloop van gebouwen vrijkomen worden gesorteerd, zo ook asbest. De gesorteerde afvalstoffen worden verwerkt tot producten die weer toepasbaar zijn.

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden wordt een asbestinventarisatie opgemaakt. Bij grote sloopwerkzaamheden van gebouwen en funderingen waar asbest moet worden verwijderd en verwerkt, verrichten de mensen van Koers het werk met specifiek eigen materieel. De kleine asbestverwijdering, uitgevoerd met de hand, wordt net als het grote werk keurig en schoon opgeleverd.

Koers Aannemingen BV bezig met de sloop van een woonhuis.Koers Aannemingen BV bezig met de sloop van een woonhuis.
Koers Aannemingen BV bezig met de sloop van een woonhuis.Koers Aannemingen BV verwijderen van asbest
Verwijderen van asbest

Koers Aannemingen BV sloopt met zeer groot materieel funderingen van gebouwen en andere grote bouwwerken als bruggen, industrieterreinen en wegen. Voor de sloopwerkzaamheden, het grove werk, worden o.a. hydraulische graafmachines gebruikt. Deze zijn al dan niet voorzien van rupsbanden en uitgerust met sloophamers, sorteergrijpers, knipscharen en betonvergruizers. Bij de sloop van funderingen worden de materialen door de machines in het werk zo klein mogelijk gemaakt. Alle materialen die bij de sloop vrijkomen worden gesorteerd en door Koers zelf verwerkt tot toepasbare producten.

Bij de sloop van gebouwen en funderingen wordt het ingezamelde puin in de eigen puinbrekerij verwerkt tot diverse granulaatsoorten. Het eventueel aangetroffen groenafval wordt verwerkt tot organische stoffen en cultuurtechnische producten als compost, teelaarde en bomengrond. Deze door sloop ontstane restafvalstromen worden door Koers Handel BV afgezet en door Koers Aannemingen BV zoveel mogelijk zelf toegepast in de onderhanden zijnde werken.

Koers Aannemingen is gecertificeerd voor de BRL slopen SVMS-007.

Koers Aannemingen BV bezig met de sloop van een woonhuis.