Zoeken

Zoeken
 
Koers Research
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070529
,
,
,
content slider
 

Samenstellingproef [volgens standaard RAW2005 proef 154]


Ook de samenstelling speelt een rol in de stabiliteit van een funderingslaag. Er wordt bij de samenstellingproef onderscheid gemaakt in:

- hoofdbestanddelen, zoals metselwerk- of betondeeltjes, grind, natuursteen;
- nevenbestanddelen, zoals stukjes tegels, glas, porselein;
- verontreinigingen, zoals anorganisch en organisch materiaal: gips, plastic, rubber, hout, papier, etc.

Bij de samenstellingproef wordt onderscheid gemaakt in hoofdbestanddelen, nevenbestanddelen en verontreinigingen.

Vanzelfsprekend wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Waar dit van toepassing is wordt de samenstelling van het steenmengsel getoetst aan de eisen beschreven in de standaard RAW2005 en/of NEN-normen.

Voor overige civieltechnische onderzoeken kan contact worden opgenomen met Koers Research BV.