Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Metselwerkgranulaat 0-31,5


Omschrijving:
Metselwerkgranulaat wordt verkregen uit metselwerkpuin, dat vrijkomt bij het slopen van bouwwerken. In de puinbrekerij worden diverse fracties met verschillende korrelgrootte geproduceerd, die geschikt zijn voor terreinverhardingen en voor de wegenbouw.

Specificaties:

Korrelvormonregelmatig, hoekig
Korreldichtheid1.700 - 2.050 kg/m3
Maximaal proctordichtheid1.500 - 1.700 kg/m3
Korrelgrootte0 - 31,5 mm
Verbrijzelingsfactor0,63 - 0,71
E-modulus150 MPa

Het materiaal voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de RAW2015.

conformiteitsverklaring metselwerkgranulaat 0-31,5 - 20151029.pdfconformiteitsverklaring metselwerkgranulaat 0-31,5 - 20151029.pdf

Milieuaspecten:
Door afvalscheiding vůůraf en acceptatieprocedures bij de inzameling voldoet het granulaat aan de milieuhygiŽnische eisen zoals vastgelegd in bijlage A, tabellen 1 en 2 van het Besluit Bodemkwaliteit. Het is een secundaire bouwstof en levert dus een positieve bijdrage in de reductie van het gebruik van primaire bouwstoffen.

NL BSB certificaat

Toepassing:
Metselwerkgranulaat 0-31,5 is in de wegenbouw geschikt als ongebonden verhardingslaag van steenmengsel. In verband met de vorstgevoeligheid en de relatief lage elasticiteitsmodulus is ongebonden metselwerkgranulaat minder geschikt voor zwaarder belaste wegen. Alternatieven hiervoor zijn onze producten: beton-, meng- en hydraulisch menggranulaat.

Metselwerkgranulaat