Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Dressgrond


Omschrijving
Dressgrond is een mengsel afkomstig van humusarme aarde (grond) en Smildezand. De dressgrond wordt zeer homogeen gemengd en zeer fijn afgezeefd waarbij een fijne gezeefde schrale teelaarde ontstaat die stabiel en waterdoorlatend is. Door de fijne zeving is de dressgrond vrij van grove delen, zoals kluiten en of stenen. Tevens is het leverbaar in verschillende gradaties.

Dressgrond 20-80  Koers handel B.V.

Dressen van sportvelden
Dressgrond wordt toegepast voor het dressen van sportvelden om beschadigingen en oneffenheden in de toplaag te herstellen. Door de fijne afzeving kunnen de velden en de greens zeer goed geegaliseerd worden. Door de goede gradering en de aanwezigheid van humus zal dressgrond meer stabiliteit geven aan de toplaag en zal de groeiplaats van gras bevorderen.

Milieuaspecten
Dressgrond van Koers voldoet aan eisen schone grond (achtergrondwaarde) volgens het besluit bodemkwaliteit en wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat protocol 9335-1.