Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bomenzand 300


Om onder verhardingen die licht belast worden ervoor te zorgen dat bomen genoeg ruimte hebben om te kunnen groeien, wordt bomenzand toegepast. Het zorgt voor een goede doorwortelbare bodem. Bomenzand is samengesteld uit een eentoppig zand gemengd met organische meststoffen. Bomenzand 300 is geschikt voor gronden waar sprake is van een hangwaterprofiel. Door de uitgebalanceerde samenstelling is het enerzijds voldoende flexibel om wortelgroei van bomen toe te laten en zorg te dragen voor een goede groei van de boom, terwijl het anderzijds voldoende draagkracht biedt aan een verharding en daarbij niet of nauwelijks verzakt. Het wordt geproduceerd met onze menginstallatie waarmee het mogelijk is om vrijwel ieder gewenst product nauwkeurig en homogeen te produceren.

Specificaties:
ParameterEenheidSpecificatie
Droge stofgehalte%> 80
M50-cijferÁm275 - 375
D60/D10< 2,5
Organische stofgehalte% ds3 - 5
Lutum% ds1 - 4
Org. stofgehalte + lutum% ds5 - 8
ZuurgraadpH-KCl4,8 - 7,5
Geleidingsvermogen mS/m< 60
Chloride-gehaltemg/l < 350
Koolzure kalk (CaCO3)% ds< 1,5
Respiratiesnelheidmmol O2/kg OS/uur< 5
Fosfaat (P2O5)mg/100g ds> 20
Kalium (K2O)mg/100g ds> 10
Magnesium (MgO)mg/kg ds> 50
Bomenzand is geproduceerd met de menginstallatie waardoor het nauwkeurig en homogeen gemengd is;
Vrij van verontreinigingen zoals puin, asfalt, ijzer, plastics en hout;
Onkruidarm en goed waterdoorlatend.

Milieuaspecten:
De door ons gebruikte organische meststoffen, als toegevoegde componenten in het bomenzand, zijn afkomstig van onze eigen productielocatie. Het product wordt vervaardigd onder de BRL 9335, protocol 9335-4 “Samengestelde grondproducten”. Het voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse: “Achtergrondwaarden” uit de Regeling bodemkwaliteit, bijlage B tabel 1.

Toepassing:
Bomenzand 300 wordt gebruikt voor plantplaatsen met een hangwaterprofiel onder of dicht in de buurt van verhardingen zoals trottoirs, brinken, wegen en parkeerplaatsen.