Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Filtergrond


Filtergrond, ook wel bekend als wadigrond of wadizand, wordt gebruikt voor de bovenste laag van een wadi. Het heeft een bufferende en zuiverende werking voordat het water in de ondergrond kan infiltreren. Een wadi vormt een tijdelijk opslagsysteem voor hemelwater, waardoor het water vertraagd afgevoerd kan worden naar de bodem. Filtergrond heeft een vrij laag organisch stofgehalte en zorgt voor een mooi begroeide toplaag die zeer waterdoorlatend is. Filtergrond is gezeefd zodat er een fijn en homogeen eindproduct overblijft dat direct toegepast kan worden.
Specificaties:
ParameterEenheidSpecificatie
M50-cijferÁm200 - 300
Organische stofgehalte% ds3 - 5
Lutum% ds< 2

Filtergrond is geproduceerd met de doseerinstallatie waardoor het nauwkeurig en homogeen gemengd is;
Afgezeefd op 15 mm;
Vrij van verontreinigingen zoals puin, asfalt, ijzer, plastics en hout;
Onkruidarm en goed waterdoorlatend.

Milieuaspecten:
Het product wordt vervaardigd onder de BRL 9335, protocol 9335-4 “Samengestelde grondproducten”. Het voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse: “Achtergrondwaarden” uit de Regeling bodemkwaliteit, bijlage B tabel 1.

Toepassing:
Filtergrond wordt gebruikt als toplaag in een wadi en kan worden toegepast als grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur.