Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Koersmix weet raad met water


Een mondiaal milieuprobleem is dat we steeds meer asfalt en beton om ons heen leggen. Die verstening zorgt ervoor dat regenwater meteen weg stroomt in plaats van dat het verdampt. Vorig jaar zag u daar in Griekenland de rampzalige gevolgen nog van. Ook in Nederland en België krijgen we met wateroverlast te maken op plekken waar we nog nooit last van het water hebben gehad. Koers maakt halfverhardingen en verhardingen die helpen om iets aan dit probleem te doen.

Het verschil tussen Koersmix halfverhardingen en verhardingen is dat de verhardingen een grotere draagkracht hebben.


Koersmix halfverhardingen
Klik en lees meer over deze producten:
DurEko-mix
KoMex

Koersmix verhardingen
Klik en lees meer over deze producten:
DurEko-mix BIO
KoMex BIO