Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Onderzoek vormgegeven bouwstof op basis van zinkslakken


Zink wordt gewonnen uit erts. In toenemende mate wordt zink ook teruggewonnen wanneer dat materiaal in combinatie met andere materialen is toegepast, zoals bij verzinkt staal. Na deze terugwinning blijft er echter een residu over zonder organische materialen (de slakken), samengesteld uit een grote hoeveelheid uiteenlopende materialen, waarvan een deel als sterk milieubelastend is aan te merken. Tot op heden loont het niet om deze slakken verder te bewerken en daarin aanwezige reststoffen te recyclen. Aangezien de slakken niet als IBC bouwstof worden toegelaten, worden ze gestort, hetgeen kostbaar en milieu belastend is.

Koers Research voert een onderzoek uit om slakken die vrij komen bij de winning van zink te kunnen gebruiken als vrij toepasbase bouwstof.

Dit onderzoek wordt gesteund door het fonds EFRO van de europese Unie