Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Puinbrekerij


Nadat bij de weegbrug de lading puin is geaccepteerd wordt na oordeel van de weegmeester de chauffeur verzocht met de lading onder een waterlosser door te rijden waarbij het puin wordt bevochtigd. Hiermee wordt stofvorming tot een minimum beperkt.

Het puin wordt dan op een aangewezen lokatie nabij de puinbreker gestort. In speciale gevallen wordt de gestorte lading extra ge´nspecteerd op verontreinigingen. Zo wordt voorkomen dat er na het breken van het puin onbedoelde verontreinigingen, zoals hout, plastic, asbest, etc. zich uiteindelijk in het te leveren eindprodukt bevindt.

Vrachtwagen met puin onder de waterlosser van Koers.

Het ongebroken en uitgeselecterde puin wordt in de puinbreker gebroken en van eventuele nog aanwezige verontreinigingen ontdaan zoals hout, ijzer, plastic e.d. Het gebroken en gereinigde puin wordt uitgezeefd in verschillende fracties. Deze fracties dienen als basis voor aantal eindproducten zoals menggranulaat 0-40, menggranulaat 0-20, rood puingranulaat 5-25 e.d.

Aan de hand van het elektronische keuringsplan dat voor alle producten is opgesteld wordt regelmatig gecontroleerd of de produkten aan de gestelde eisen voldoen. Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd door Koers Research BV of indien nodig uitbesteed aan een geaccrediteerd laboratorium.

Het gehele proces en de bewaking hiervan is opgenomen in het gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem van Koers Beheer BV. Tevens voldoen we aan de eisen van BRL 2506 “BSA-granulaat in de wegenbouw” voor beton-, meng-, metselwerkgranulaat en hydraulisch menggranulaat als verhardingsmateriaal van steenmengsel.

Puin op de transportband van de puinbreker. Het gebroken en gereinigde puin wordt uitgezeefd in verschillende fracties.