Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider
 

Leem- en grondstabilisatie


Al sinds mensenheugenis wordt kalk gebruikt als bindmiddel in bouwwerken. Het oudste beton op basis van kalk dateert zelfs al uit 5600 voor Christus. Meer dan 7600 jaar later staat kalk wederom in de belangstelling van de GWW-sector. Dit vanwege de opnieuw ontdekte technische, economische en ecologische voor-delen van kalk bij het stabiliseren van fijnkorrelige gronden. Ook Koers Aannemingen BV heeft zich bekwaamd in deze productietechniek.

Fijnkorrelige gronden kenmerken zich door wisselvallige geotechnische eigenschappen. Dat komt door de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden klei en leem. Het gevolg is onder andere, dat deze gronden moeilijk te berijden en te verdichten zijn. Daarom werden veel van deze gronden afgegraven bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen. Maar wat dan te doen met de afgegraven grond? Want hergebruik hiervan was bijna onmogelijk. Al met al leverde dit geen ideale situaties op.

Door kalk toe te voegen aan fijnkorrelige gronden maakt Koers Aannemingen BV deze wel berijdbaar en geschikt voor gebruik bij de aanleg van bijvoorbeeld ophogingen, vormlagen en bouwbeddingen voor rijwegen, spoorwegen en industrieterreinen. Dure afgravingwerken en afvoertransporten behoren dus tot het verleden. Onnodig om te zeggen dat het mengen van kalk door klei- en leemgronden zo ook een behoorlijke rendementsverbetering oplevert. Daarbij maakt het niet uit of het om zeer grote of kleinere projecten gaat.Toepassing
Gestabiliseerde grond kan gebruikt worden voor aanvullingen, ophogingen en funderingen van wegen, parkeerterreinen en gebouwen.

Specificaties
Hogere draagkracht;
Betere verdichtbaarheid;
Verminderde invloed van vorst en vocht.
Leverbaar als vervanger van vulzand, zand voor zandbed in funderingsmateriaal.