Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Certificaat BRL 9335


Vrijwel elke bouwactiviteit leidt tot grondverzet en ontgraven grond moet ook weer ergens worden hergebruikt. De kwaliteit van (her)gebruikte grond heeft direct invloed op de
milieukwaliteit van de bodem, waardoor het belangrijk is dat de kwaliteit van de (her)gebruikte grond goed is. Daarom zijn de spelregels voor het vaststellen van de
milieukwaliteit van te (her)gebruiken grond vastgelegd in de BRL 9335.

Sinds november 2009 is Koers Handel BV gecertificeerd voor de BRL 9335 protocol 9335-1 en 9335-4 onder certificaatnummer: GR-069.

De gecertificeerde locaties zijn:
- Bovensmilde;
- Waterhuizen;
- Hoogersmilde.

Certificaat GR-069-13 - webversie.pdfCertificaat GR-069-13 - webversie.pdf

Dit certificaat is alleen geldig met de bijbehorende afleverbewijzen en leveringsverklaring.