Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Koers sloopt villa in Glimmen


In Glimmen heeft Koers een grote villa gesloopt die in zeer slechte staat verkeerde. Renoveren van de villa was te duur, vandaar de keuze voor een sloop. Met behulp van een rupskraan met een sorteergrijper is de villa gesloopt.

Selectief slopen
Het gebouw is selectief gesloopt waarbij rekening is gehouden met optimaal hergebruik van grondstoffen. Dat houdt in dat al het materiaal dat vrijkomt tijdens de sloop wordt gesorteerd.

Hergebruik grondstoffen
De gesorteerde afvalstoffen worden door Koers Handel verwerkt tot nieuwe producten die weer toepasbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat er minder primaire grondstoffen ingezet hoeven te worden.

Certificaten
Koers Aannemingen voldoet aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers 2008/5.1. Bovendien is Koers Aannemingen in het bezit van het BRL SVMS-007 'Veilig en Milieukundig Slopen', uitgegeven door de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS).

Koers Aannemingen BV sloopt villa in Glimmen Koers Aannemingen BV sloopt villa in Glimmen
Koers Aannemingen BV sloopt villa in Glimmen Koers Aannemingen BV sloopt villa in Glimmen