Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider

DurEko-mix® wandelpaden en parkeerplaatsen in de duinen

Een zorgvuldig beheer van dit natuur- en waterwingebied is zeer belangrijk en daarom worden weloverwogen beslissingen genomen met de keuze van (half-)verhardingen. DurEko-mix is samengesteld uit gewassen natuursteen met een mineraal bindmiddel, deze halfverharding is waterdoorlatend en verstoort de ondergrond niet.

DUNEA produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. DUNEA beheert deze prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning al 140 jaar.

Locatie: duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar
Toepassing: wandelpaden en parkeerplaatsen
Uitvoering:
jaarlijks vanaf 2006 tot heden
Product:
 DurEko-mix®


DurEko-mix DUNEA duinen DurEko-mix DUNEA duinen
DurEko-mix DUNEA duinen DurEko-mix DUNEA duinen