Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider

DurEko-mix® in gemeente Kampen


Binnen de gemeente Kampen liggen vele schelpenpaden. Veelal bedoeld als wandelpad, mooi langs watergangen gelegen. In 2014 overlaagde Koers reeds een aantal van deze paden met DurEko-mix. De bestaande schelpenpaden werden opnieuw geprofileerd en dienden als fundering voor de milieuvriendelijke halfverharding DurEko-mix. Ook in 2015 kreeg Koers opdracht om weer een aantal schelpenpaden te overlagen met DurEko-mix. U vindt de wandelpaden aan de Rietgors, Patrijs en Watersnip te IJsselmuiden.

DurEko-mix® aan de Rietgors te IJsselmuiden
Koers DurEko-mix® aan de Rietgors te IJsselmuiden

DurEko-mix® aan de Watersnip te IJsselmuiden
Koers DurEko-mix® aan de Watersnip te IJsselmuiden