Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

ISA-M3.e bezandingszand


Omschrijving:
Zand dat voldoet aan de eis ISA-M3.e verschralingszand en vrij is van kluiten en stenen. Het materiaal is toepasbaar voor de bezanding en verschraling van sportvelden.

Milieuaspecten:
ISA-M3.e bezandingszand valt onder de categorie schone grond (achtergrondwaarde besluit bodemkwaliteit) en kan dus zonder beperkingen worden toegepast.

ISA M3e verschralingszand Koers Handel B.V.

Toepassing:
Bezanden en verschralen van sportvelden.