Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Cunetzand


Omschrijving:
Cunetzand wordt ook wel zand in zandbed genoemd. Dit wordt gewonnen in onze eigen oppervlakte- en dieptewinningen. Het zand wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek. Dit zand kan als schone grond (achtergrondwaarde besluit bodemkwaliteit) onbeperkt worden toegepast en draagt dan ook het NL-BsBŪ certificaat op basis van de BRL9321, afgegeven door SGS Nederland BV.

Specificaties:
  1. het zand moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 μm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 6.0) ten hoogste 15% bedraagt.
  2. Indien het in lid 01 bedoelde gehalte 10 tot 15% bedraagt, mag bovendien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 μm (proef 9.0) van de fractie door zeef 2 mm (proef 6.0) ten hoogste 3% bedragen.
  3. Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 6.0) mag het gloeiverlies (proef 124) ten hoogste 3% bedragen.

Toepassing:
als funderingslaag van een verharding zoals een weg, parkeerplaats e.d..

Cunetzand