Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bouw- en sloopafval


De afvalstoffen die geaccepteerd worden zijn:

- Puin
- Gasbeton
- Gips
- Hout A (onbehandeld)
- Hout B (behandeld)

- Hout C
- Bouw- en sloopafval, gemengd


Wel:
* Bouw en sloopafval
* Grofvuil (huisraad en meubilair)
* Steenachtig materiaal
* Kunststoffen, plastics en isolatiematerialen
* Sloophout/Afvalhout
* Metalen (ferro en non-ferro)
* Maximaal 5% zand

Niet:
* Asbesthoudend of Asbestgelijkend materiaal
* Gevaarlijk afval/klein chemisch afval
* Koelkasten en vrieskisten
* Accu's
* Grond
* Autobanden
* Technisch rubber
* Huisvuil
* Dakleer
* Bedrijfsafval (landbouwplastic, fourageverpakkingen e.d.)