Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Woudzand


Woudzand komt voor nabij het maaiveld en wordt droog gewonnen. Het woudzand is geelbruin tot roodbruin gekleurd en wordt ook wel dekzand genoemd.

Woudzand Koers Handel B.V.

Woudzand specificaties:

Relevante specificaties van woudzand zijn:
Volumieke massa (verdicht)ca. 1.800 kg/m3
Volumieke massa (los gestort)ca. 1.450 kg/m3
Vochtgehalte10 - 18%
Leem (fractie < 53 mu< 10%
M50150 - 180 mu

Milieuaspecten Woudzand:
Woudzand kan als schone grond ("Achtergrondwaarde" in Besluit bodemkwaliteit) worden toegepast.

Toepassing:
- aanvul- en ophoogzand
- zandlaag onder bestrating
- bospaden