Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Stampbeton


Stampbeton heeft een laag cementgehalte en is geschikt is voor ongewapende fundering.

als bodemafsluiting in een kruipkelder of onderin een vijver gebruikt wordt. Stampbeton wordt ook wel
toegepast onder betonnen trottoirbanden. Soms wordt stampbeton toegepast als funderingen met een lichte belasting (houten schuren, tuinhuisjes, soms aanbouwen of verbouwingen van een bestaande fundering op staal Stampbeton wordt in lagen van droge betonspecie van een klein cementgehalte aangebracht en steeds met een stamper aangestampt waardoor verdichting ontstaat.