Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bermmix


Een derde deel van de ongevallen in Nederland bestaat uit enkelvoudige ongevallen. Bij deze ongevallen raken voertuigen om welke reden dan ook van de rijbaan.

Om de verkeersveiligheid voor dit soort specifieke ongevallen te verbeteren, is het logisch dat een bestuurder zo optimaal mogelijk van de berm gebruik kan maken om de auto weer onder controle te krijgen. Deze gunstige omstandigheden kunnen gecreŽerd worden door het aanleggen van halfverharde of verharde bermen bestaande uit Bermmix.
Door het gebruik van Bermmix heeft de berm voldoende grip en draagkracht om een gedoseerde stuurcorrectie uit te kunnen voeren.

aanbrengen van de bermmix
het eindresultaat


Specificaties:
  • stabiel en duurzaam;
  • niet waterdoorlatend;
  • makkelijk te bewerken;
  • geen doorgroei van onkruid;
  • eenvoudig te herstellen bij zettingen en beschadigingen;
  • eenvoudig en zeer goedkoop aan te brengen;
  • verkrijgbaar als verharding of halfverharding, afhankelijk van de eisen en de situatie van de weg.

Een detailopname van Koers Berm-mix als verharding.

Milieuaspecten:
Bermmix is een schone bouwstof die voldoet aan de eisen van het besluit bodemkwaliteit.

Toepassing:
In bermen langs wegen die een landelijk beeld moeten uitstralen. De bermmix als halfverharding kan op een funderingsmateriaal zoals menggranulaat aangebracht worden voor extra draagkracht. Voor bermmix als verharding is geen extra funderingsmateriaal noodzakelijk.