Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Nieuwe terreinverharding locatie Grietmanswijk


Recent is op de locatie Grietmanswijk een nieuwe verharding aangebracht die grotendeels bestaat uit eigen geproduceerde recyclingmaterialen die vrijkomen bij het breekproces en zijn gemengd met de nieuwe vaste menger op de Grietmanswijk.

Het resultaat is een verharding die vergelijkbaar is met een betonplaat.
De voordelen zijn dat er minder primaire bouwstoffen worden toegepast, minder cement wordt gebruikt en de verharding na enkele dagen gebruikt kan worden.

Een betonverharding is namelijk pas na 28 dagen te gebruiken. De resultaten van deze proef worden weer gebruikt voor de verdere ontwikkeling van onze overige producten.

De laadschop wordt gevuld door de vrachtwagen van Koers. Aanbrengen van de nieuwe verharding.
Aanbrengen van de nieuwe verharding. De nieuwe verharding bestaat grotendeels uit eigen geproduceerde recyclingmaterialen.