Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Straatmix


Omschrijving:
Straatmix is een mengsel van straatzand en Duomix 0/6 ( 60-40% v/v). Straatmix is geschikt voor zwaar belaste wegen, waarvoor geen straatzand kan worden gebruikt. Dit materiaal is zeer goed toepasbaar onder elementenverhardingen waarbij het een zeer duurzame constructie vormt. Doordat straatmix geproduceerd wordt d.m.v. een volledig beheerst produktieproces, is het materiaal zeer homogeen en van een constante hoge kwaliteit.

Specificaties:
Dankzij de aanwezigheid van actieve calciumsilicaten in Duomix ontstaat, na menging met straatzand en verdichting, een licht gestabiliseerde straat- c.q. funderingslaag.
Relevante specificaties zijn:
Droge dichtheidca. 1.700 kg/m3
Vochtgehalteca. 10%
CBR-waarde (0 dag)ca. 25 %
CBR toename 28 dagen/0 dagca. 150%
CBR toename 90 dagen/0 dagca. 200%

Eigenschappen van Straatmix zijn:
1. Een hoge haakweerstand tussen de korrels.
2. Een licht stabiliserende werking.

Hierdoor ontstaat onder het straatwerk een duurzame constructie, welke een betere weerstand biedt tegen vervormingen. In het geval Straatmix op de werklokatie wordt gemengd is het van groot belang dat de componenten straatzand en Duomix homogeen gemengd worden. Eventueel zal vocht toegevoegd moeten worden om de stabiliserende werking op gang te brengen. De toe te voegen hoeveelheid vocht is mede afhankelijk van het vochtpercentage van de componenten. Straatmix die gemengd aangeleverd wordt is echter volledig homogeen en bevat het optimale vochtpercentage. Straatmix kan tijdelijk in depot worden opgenomen.

Milieuaspecten:
Straatmix wordt geproduceerd van o.a. Nederlandse secundaire bouwstoffen en levert daardoor een bijdrage aan de besparing van primaire grondstoffen. Daarnaast is Straatmix ook in de 2e levensfase volledig herbruikbaar.

Toepassing:
Onder een elementenverharding wordt Straatmix toegepast als:
- licht gestabiliseerde straatlaag (ca. 5 cm).
- licht gestabiliseerde fundering (ca 20 cm).

Straatmix