Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Certificaat BRL 2506


Koers Handel BV vervaardigt diverse wegenbouwmaterialen op de Grietmanswijk 5 te Bovensmilde. Zo wordt er met behulp van een puinbreker diverse recyclinggranulaten vervaardigd voor toepassing in Grond- Weg- en Waterbouwsector. De recylinggranulaten die op de markt worden afgezet zijn o.a.:

Productgroep A:
De recyclinggranulaten uit deze productgroepen worden zowel op civieltechnische als milieuhygiŽnische eigenschappen onderzocht zoals is omschreven in de BRL 2506. Ook de toetsing aan de eisen wordt uitgevoerd volgens deze BRL.

Al sinds 1998 is de productie van recyclinggranulaten gecertificeerd volgens de BRL 2506. Het certificaatnummer is BG-196.De gecertificeerde locatie is:
- Bovensmilde;

Certificaat BG-196-12 - webversie.pdfCertificaat BG-196-12 - webversie.pdf

Dit certificaat is alleen geldig met de bijbehorende afleverbewijzen met verwijzing naar dit certificaat.