Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Natuurcompost 0-20


Natuurcompost, afgezeefd op 20 mm, is een schoon, humusrijk product en grof van structuur Door toepassing van compost worden vocht en voedingsstoffen beter vastgehouden en wordt de bodemvruchtbaarheid verhoogd. Doordat natuurcompost langzaam afbreekbare humeuze verbindingen bevat brengt het evenwicht in de organische stofbalans in de bodem. Natuurcompost bestaat uit levend materiaal en leeft daardoor weer op zodra het nat wordt. Bovendien reguleert het bodemleven zichzelf dankzij de grote variatie aan bodemorganismen. Er vindt zodoende een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen plaats.
Specificaties:
ParameterEenheidSpecificatie
Organische stofgehalte% ds> 20
GeleidingsvermogenmS/m< 140
Chloride-gehaltemg/l < 1000
Koolzure kalk (CaCO3)%< 3
Respiratiesnelheidmmol O2/kg OS/uur< 15
Verontreinigingen
2 mm (excl. Steen en glas)%< 0,1
Steen > 5 mm%< 2
Glas > 2 mm%< 0,1
Glas > 16 mm%0

Milieuaspecten:
Natuurcompost 0-20 voldoet aan de samenstellingseisen van compost zoals vermeld in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op aanvraag is een meest recente analysecertificaat verkrijgbaar.

Toepassing:
Natuurcompost 0-20 kan worden toegepast in de landbouw, akkerbouw, tuinbouw en groenteteelt.