Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Bemeste teelaarde


Bemeste teelaarde is samengesteld uit grond en langzaam werkende meststoffen waarin actief bodemleven aanwezig is. Het is een verrijkte teelaarde die gebruikt wordt voor het aanvullen van tuinen, plantsoenen, borders en plantgaten. Bemeste teelaarde verbetert het bodemleven en de bodemstructuur en is uitstekend geschikt als groeimedium voor planten. De bemeste teelaarde is gezeefd zodat er een fijn en homogeen eindproduct overblijft dat direct toegepast kan worden.Specificaties:
ParameterEenheidSpecificatie
Droge stofgehalte%> 70
M50-cijferÁm200 - 300
Organische stofgehalte% ds5,0 - 10,0
Leem% ds< 10
Lutum% ds< 4
ZuurgraadpH-KCl4,8 – 7,5
Geleidingsvermogen mS/m< 150
Koolzure kalk (CaCO3)% ds< 1,5
Fosfaat (P2O5)mg/100g ds> 20
Kalium (K2O)mg/100g ds> 10
Magnesium (MgO)mg/kg ds> 50
HerbevochtigingVochtopname binnen 10 minuten

Bemeste teelaarde is afgezeefd op 15 mm;
Vrij van verontreinigingen zoals puin, asfalt, ijzer, plastics en hout;
Onkruidarm en goed waterdoorlatend.

Milieuaspecten:
De door ons gebruikte organische meststoffen, als toegevoegde componenten in de bemeste teelaarde, zijn afkomstig van onze eigen productielocatie. Het product wordt vervaardigd onder de BRL 9335, protocol 9335-4 “Samengestelde grondproducten”. Het voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse: “Achtergrondwaarden” uit de Regeling bodemkwaliteit, bijlage B tabel 1.

Toepassing:
Bemeste teelaarde kan worden gebruikt:
  • voor het aanvullen en ophogen van tuinen, plantsoen, borders etc.;
  • als grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur.