Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Oude schelpenpaden vervangen door DurEko-mix®


Binnen de gemeente Vlagtwedde zijn veel oude schelpenpaden die worden gebruikt als fiets- en wandelpad.

Schelpenpaden vragen veel onderhoud; de bermen groeien snel naar elkaar toe, regelmatig moet het onkruid uit het pad verwijderd worden en worden de paden bijgestrooid met schelpen. Dit jaar is een begin gemaakt met het overlagen van de oude schelpenpaden met de nieuwe halfverharding van Koers: DurEko-mix®.

Vlagtwedde heeft samen met Werkstad Baanderij een werklozenproject in gang gezet. Onder begeleiding van Werkstad Baanderij worden de oude schelpenpaden eerst schoongemaakt, waarna met behulp van een trekker met zandkar, de mix op een rugje op het pad wordt gelegd.

Langs het Bourtangerkanaal Zuid ligt het pad strak langs het water en is een kleine rupsdumper voor dit werk ingezet. Vervolgens wordt de DurEko-mix® door de mensen van Werkstad Baanderij uitgeharkt en verdeeld, waarna de paden afgewalst of afgetrild worden.


De rupsdumper wordt gevuld met DurEko-mix van Koers. Voor dit smalle traject werd een kleine rupsdumper ingezet voor storten DurEko-mix.
Met behulp van de rupsdumper en wat mankracht wordt de DurEko-mix over het pad verdeeld. De DurEko-mix van Koers wordt gelijkmatig verdeeld over het oude schelpenpad.
Na het verdelen en egaliseren wordt de DurEko-mix aangetrild. Walsen is hier niet mogelijk, vanwege het steile talud langs het water. Eerder dit jaar werd het schelpenpad aan de Meienweg te Vlagtwedde ook hersteld met DurEko-mix van Koers.