Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Met Koersmix minder hittestress


Een mondiaal milieuprobleem is dat we steeds meer asfalt en beton om ons heen leggen. Door de toename van asfalt en beton neemt de hittestress in steden toe. Het klimaat is namelijk aan het veranderen en asfalt en beton versterken de warmte die de zon afgeeft. Bovendien betekent meer steen automatisch minder ruimte voor groen en dus steeds minder zuurstof en minder schone lucht. Koers maakt halfverhardingen en verhardingen die helpen om iets aan deze problemen te doen. Koersmix halfverhardingen en verhardingen hebben een koele toplaag die ongevoelig is voor temperatuurveranderingen. Daardoor houden ze de temperatuur in balans. Ook bieden deze producten ruimte en voedingsstoffen voor groen om te groeien en behouden te blijven.

Het verschil tussen Koersmix halfverhardingen en verhardingen is dat de verhardingen een grotere draagkracht hebben.

Koersmix halfverhardingen
Klik en lees meer over deze producten:
DurEko-mix
KoMex

Koersmix verhardingen
Klik en lees meer over deze producten:
DurEko-mix BIO
KoMex BIO

DurEko-mix in gebruik als bomenspeigelKoMex BIO als wandel en fietspad
DurEko-mix BIO als toegangsweg
Bron grafiek: klimaatvoorruimte.nl