Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Sloop boerderij in Zeijen


Koers heeft in Zeijen een boerderij gesloopt. Met behulp van een rupskraan zijn de stallen van de boerderij gesloopt. De boerderij zelf is met behulp van een minikraan en een bobcat leeggesloopt. Na de sloop heeft Koers grondverbetering toegepast. Dat houdt in dat de putten werden aangevuld met grond en dat de funderingsstroken werden uitgegraven, zodat de aannemer direct kan beginnen met de opbouw.

Selectief slopen
De stallen en de boerderij zijn selectief gesloopt waarbij rekening is gehouden met optimaal hergebruik van grondstoffen. Dat houdt in dat al het materiaal dat vrijkomt tijdens de sloop wordt gesorteerd.

Hergebruik grondstoffen
De gesorteerde afvalstoffen worden door Koers Handel verwerkt tot nieuwe producten die weer toepasbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat er minder primaire grondstoffen ingezet hoeven te worden.

Certificaten
Koers Aannemingen voldoet aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers 2008/5.1. Bovendien is Koers Aannemingen in het bezit van het BRL SVMS-007 'Veilig en Milieukundig Slopen', uitgegeven door de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS).

Koers Aannemingen BV sloopt boerderij in Zeijen Koers Aannemingen BV sloopt boerderij in Zeijen
Koers Aannemingen BV sloopt boerderij in Zeijen Koers Aannemingen BV sloopt boerderij in Zeijen