Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Smildezand


Omschrijving:
Dit is gesorteerd fijn afgezeefd woudzand dat vrij is van kluiten en stenen en gebruikt wordt voor de bezanding van en als toplaag voor sportvelden. Het zand is:
  • goed gegradeerd;
  • homogeen van samenstelling;
  • waterdoorlatend;
  • zeer stabiel.

Relevante specificaties zijn:
M50150 - 170 mu
Fractie < 53 mu4 - 6 %
Fractie < 106 mu22 - 27 %
Organische stof< 1%

Milieuaspecten:
Smildezand valt onder de categorie schone grond ("achtergrondwaarde" in Besluit bodemkwaliteit) en kan dus zonder beperkingen worden toegepast.

Toepassing:
Aanbrengen op gras van sportvelden voor een betere ontwatering, beluchting en verschralen van de toplaag.

Smildezand van Koers Handel BV