Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

KFP-mix 0-8 halfverharding


Omschrijving:
KFP-mix 0-8 is een zeer open halfverharding die ontwikkeld is voor wandelpaden, fietspaden en bospaden met een natuurlijke uitstraling. Het materiaal kenmerkt zich door een hoge luchtdoorlatendheid, gunstige prijs/kwaliteitsverhouding, goede verwerkbaarheid en het resulteert in een duurzame constructie. KFP-mix 0-8 vormt een egale en goed berijdbare toplaag voor diverse paden in een vooral natuurlijke omgeving.

Specificaties:
KFP-mix 0-8 is samengesteld uit diverse schone materialen met diverse eigenschappen die resulteren in een duurzame luchtdoorlatende verhardingslaag met een natuurlijke uitstraling.

Relevante specificaties zijn:
Volumieke massa (verdicht)ca. 1.900 kg/m3
Volumieke massa (los gestort)ca. 1.500 kg/m3
Optimum vochtgehalte18-22%
Korrelgrootte0 - 8 mm
Zeefrest op 2 mm35 - 45 % m/m

Het materiaal is water- en luchtdoorlatend, zodat de invloed op de omgeving zeer gering is. Tevens is het goed verwerkbaar en zowel handmatig als machinaal aan te brengen.

conformiteitsverklaring KFPmix 0-8 mm - 20151029 - Nederlands.pdf

Foto: KFP-mix 0-8 los gestort.

Koers KFP-mix detail weergave oppervlakte Koers KFP-mix: een duurzame halfverharding

Milieuaspecten:
KFP-mix 0-8 is een zeer schoon materiaal dat nagenoeg geen uitloging vertoont. Het materiaal kan dan ook worden toegepast in een waterwingebied en voldoet ruimschoots aan de milieuhygiënische eisen zoals vastgelegd in bijlage A, tabellen 1 en 2 van het Besluit Bodemkwaliteit. Doordat het materiaal grotendeels geproduceerd wordt van Nederlandse secundaire bouwstoffen levert het daardoor tevens een besparing op van primaire grondstoffen. Aan Koers Handel BV is dan ook het NL-BSB® certificaat, op basis van BRL 2506 verstrekt.
NL BSB certificaat

Toepassing:
Als toplaag met een dikte van 8 - 10 cm voor wandel-, fiets- en bospaden. Het materiaal kan op drogere ondergronden c.q.waterdoorlatende funderingen gebruikt worden met een afschot van 2 à 3%.

Het materiaal wordt vochtig aangebracht en geëgaliseerd. Direct hierna wordt het KFP-mix dynamisch verdicht en afgewerkt door het materiaal statisch na te verdichten. Het resultaat is dat het aangebrachte materiaal snel te gebruiken is door de initiële binding van het KFP-mix. De toename van de binding neemt echter in de loop van de tijd nog sterk toe. Het één en ander wordt verder uitvoerig besproken in de op aanvraag verkrijgbare handleiding.