Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider
 

Bodemsanering


KKS Koers Aannemingen ontgraaft al dan niet vervuilde grond

Koers Aannemingen werkt in het geval van vervuilde grond onder milieukundige begeleiding. Het afgraven van de plek, het afvoeren van de grond en het bewerken ervan zijn werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd. De eventueel vrijgekomen vervuilde grond kan door Koers worden verwerkt tot herbruikbare bouwstoffen. Hiervoor moet uiteraard de verontreiniging worden verwijderd en/of geïmmobiliseerd. De schone grond wordt teruggeplaatst en het werk wordt zodanig opgeleverd dat er geen verschil te zien is met hoe de grond eruit zag voordat de vervuilde grond eruit werd gehaald.

KKS heeft elk combinatietraject in eigen hand

De opdracht een gebouw te slopen bestaat uit verschillende werkzaamheden die, gecombineerd in een totaalproject, volledig in eigen hand door Koers Aannemingen kan worden uitgevoerd. Een voorbeeld is het slopen van een groot gebouw, waar ook de fundering en een oude ondergrondse olietank van moet worden verwijderd. De grond rondom de tank blijkt vervuild. De werkzaamheden die nodig zijn om de bodem te saneren kunnen in ´één en dezelfde klus´ door de gespecialiseerde medewerkers en het uitgebreid voor handen zijnde materieel worden uit- en afgevoerd. Het werk zal zodoende schoon en verzorgd worden opgeleverd.

Dit, al naar gelang de opdracht.