Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Certificaat VCA


Koers Aannemingen BV voert vele activiteiten uit. Voor de volgende activiteiten is een VGM-beheerssysteem ge´mplementeerd die voldoet aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers 2008/5.1:
  • uitvoeren van grond- en saneringswerkzaamheden;
  • sloopwerkzaamheden;
  • stabiliseren en immobiliseren van bouwstoffen;
  • aanleg van fiets- en wandelpaden.

Het VGM certificaatnummer is: ACC2577.VCA-certificaat januari 2016 - webversiel.pdfVCA-certificaat januari 2016 - webversiel.pdf