Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Honderd kilometer KoersKoers door geschiedenis bedrijf


Op 8 september organiseren we de KoersKoers: 100 kilometer in beweging op de fiets, net zoals het bedrijf al 100 jaar in beweging is. Iedereen die betrokken is bij Koers, kan meedoen. Ook zullen er mogelijkheden zijn om mee te doen met een korter rondje. Meer details hierover en over de inschrijvingen volgen later o.a. hier op de website!

De KoersKoers brengt de deelnemers al langs herkenbare locaties uit de geschiedenis van het bedrijf. De start van de KoersKoers is op de Grietmanswijk in Bovensmilde. Daarna fietsen de deelnemers langs de vaart richting Hoogersmilde waar ooit overgrootvader Johannes Koers als beurtschipper begon.

Vanuit Hoogersmilde doen de fietsers even Friesland aan waarna de tocht voortgezet wordt door het Drentse landschap richting Groningen. Daar zullen ze de vestiging Waterhuizen bezoeken voor een snelle hap. Nostalgisch koersen ze ook langs De Punt waar alles begon, en zetten ze weer koers terug richting Bovensmilde.